Sådan søger du

Fritekstsøgning er en god start men kan give flere søgeresultater end det, du har brug for. Derfor anbefaler vi, at du altid benytter nogle få grundlæggende søgemetoder.

Emner og Materialetyper
Til venstre i søgebilledet kan du målrette din søgning med et Emne, ligesom du nederst tv. kan afkrydse, hvilken Materialetype du vil se: fotografier, tegninger, video, topografiske kort, sporplaner etc.

Søgningen mellem de mange poster går hurtigst, hvis du ved søgningen før vælger et Emne og/eller en Materialetype. Dette gælder ikke mindst ved søgning på små, korte ord og ordkombinationer, som fx: ”DSB MY”.

Herefter kan du indsnævre din søgning og navigere videre med nye søgeord.

Find materiale fra et bestemt jernbanested
Søg altid med et foranstillet stjerne-tegn (fx: *Odense) ved den station, som du ønsker at se materiale fra. Uden stjerne-tegn får du alle poster fra alle de steder, hvor ordet Odense optræder.

Find materiale om lokomotiver og vogne
De forskellige materielenheders litra har ofte været benyttet til flere forskellige typer materiel. Fx har DSB haft både damplokomotiver, postvogne og åbne godsvogne af litra P. Vælg derfor den ønskede materielkategori, inden du søger på et litra.

Brug anførselstegn, når du søger på materielenheder; fx ”DSB MO ” (bemærk, at et blanktegn efter litraet gør søgningen mere præcis). Du får ofte de bedste søgeresultater ved at udelade enhedsnumre i søgningen og kun benytte materielenhedens styrelsesforkortelse og litra; fx ”DSB MO ”. Hvis du søger efter tegningsmateriale til MO-vogne af type IV kan du søge således: ”DSB MO (IV) ”.

Du kan søge på vognklasser med søgeordene: ”1. kl.”, ”’2. kl.”, ”3. kl.” og ”4. kl.” samt ”Fælleskl.” (1934-1956).

Find materiale om færger og skibe
Du søger mest effektivt ved at søge på fartøjets skibstype, fx: D/F (dampfærge), H/F (hjuldampfærge), H/S (hjuldampskib), M/F (motorfærge) og M/S (motorskib). Skriv fx ”M/F Danmark” i stedet for blot ”Danmark”, som vil give i tusindvis af uvedkommende resultater.

Om søgeresultatet

Du får en række oplysninger om de enkelte fotos og tegninger i dit søgeresultat. Se i cirklen med ’i’et under billedet.

Transportselskab/operatør
Transportselskab/Operatør er navnet på det transportselskab eller den operatør, som det pågældende fotografi m.m. henhører under.

Hvis du kender den officielle styrelsesforkortelse for det ønskede selskab, kan du finde materiale fra selskabet ved i ”Søg” at indtaste styrelsesforkortelsen; fx DSB, indsat i en parentes: (DSB). For de transportselskaber, der ikke har benyttet styrelsesforkortelse, som fx Sjællandske Jernbaner, bruger vi en fiktiv styrelsesforkortelse anført i firkantet parentes, fx [SJS]. Her må du prøve dig frem.

Vær opmærksom på, at du ved søgning med styrelsesforkortelsen kun finder materiale fra den styrelse, du søger på. Eksempelvis finder du ved søgning på (HFHJ) kun materiale fra Hillerød - Frederiksværk - Hundested Jernbane (1943-2001), ikke fra hverken (HFJ) Hillerød - Frederiksværk Jernbane (1897-1942), (FHJ) Frederiksværk - Hundested Jernbane (1916-1942) eller (LB) Lokalbanen A/S (2001-2015).

Jernbanested
Er navnet på fx en station på en jernbanestrækning. Der benyttes jernbanernes officielle stednavne, hentet fra køreplaner, tariffer og internt instruktionsmateriale. Der benyttes nyeste navn eller stavemåde, mens stedet var i drift.

Et nummer i en parentes efter et jernbanestednavn, fx ’København H (3.)’, indikerer, at stedet gennem tiden har haft forskellige geografiske placeringer og hvilken placering i rækken, materialet om stedet omhandler.

Kortvisningen i Informationsvinduet viser enten den omtrentlige beliggenhed af det pågældende jernbanested (placeringen af hovedbygning, perron eller afgrenende spor) eller det specifikke punkt, hvorfra et fotografi er taget.

Strækning
Når du har fundet en post med materiale om fx en station, kan du klikke dig videre til den jernbanestrækning, som stationen ligger på, ved hjælp af den lille lup på linjen ’På strækningen’. Du vil da få vist alt materiale om strækningen. Tilsvarende kan du ”søge med lup” på de andre oplysninger i informationsbilledet.

Infrastrukturforvalter
Navnet på det selskab, der eventuelt forvalter den strækning/det sted, som det pågældende fotografi m.m. henhører under, fx ved en forpagtningsaftale.

Infrastrukturejer
Navnet på det selskab, der ejer den strækning/det sted, som det pågældende fotografi m.m. henhører under, men som ikke nødvendigvis trafikerer strækningen som operatør.

Fartøjers driftsperiode ved selskabet
Nedenunder ”Fartøj” vises den periode, som fartøjet har været i drift hos det pågældende rederi. Årstallet for fartøjets ophugning kan eventuelt være anført i parentes.

Motivdato
Materialets datering, fx hvornår et fotografi er optaget, et maleri malt eller en film har haft premiere. Når en præcis datering ikke er mulig, viser en anslået dato materialets omtrentlige datering.

Scannummer
Det scanningsnummer, som materialet er registreret under hos Danmarks Jernbanemuseum. Nummeret er søgbart og skal ved bestilling af fx fotos i høj opløsning anføres som referencenummer.