Jernbanekilder.dk

Jernbanekilder.dk er Danmarks Jernbanemuseums jernbanehistoriske dokumentationsbase.

Museet har en stor og fremragende billedsamling - lige fra gamle fotografiske glaspladenegativer til nyere farvediapositiver, postkort og grafiske tryk. Motiverne dækker alle sider af jernbanernes historie. Billedsamlingen indeholder skønsmæssigt 200.000 billeder, men ingen kender dens præcise størrelse.

Desuden råder museet over en omfattende samling af film- og videomateriale fra først og fremmest DSB.

Det er muligt - til konkrete formål - at få adgang til at se ikke-scannet materiale i museets Videncenter, hvor der også er bibliotek og studiepladser, og som kan besøges efter nærmere aftale. Kontakt os blot på info@jernbanemuseet.dk nogle dage forud for dit besøg.

Det er ligeledes muligt at købe scanninger af de ikke-scannede billeder i museets samling. Se under: Ophavsret og brug af materiale.

Det er ikke muligt at se film- og videomateriale i Videncenteret.